Gespreksverslag Ministerie SZW

Gespreksverslag Ministerie SZW

Publicatiedatum 1 augustus 2023

Natuurlijk Inclusief® ging in gesprek met beleidsmakers Wet Banenafspraak van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We deelden onze bevindingen en daarnaast deden we een aantal aanbevelingen met de algemene strekking: het gaat over jou!

Aanbevelingen Wet Banenafspraak:
Vertel een gezamenlijk verhaal over de inclusieve arbeidsmarkt. Een die niet alleen de professional aanspreekt, maar ook de gewone inwoner. Wij zijn samen de inclusieve samenleving en arbeidsmarkt. Dit is niet een feestje van de overheid, sociale partners en werkgevers. Dit is een feestje van ons. Omdat onze samenleving hier sterker, mooier, inclusiever, completer van wordt. Het gaat over jou.

Laat werkgevers zien dat (diversiteit en) inclusie onderdeel is van de bedrijfsvoering. Er zijn geen shortcuts en trucjes. De keuze voor inclusief werkgever te zijn is een bedrijfskeuze en niet iets wat je erbij doet. Je kunt qua instrumenten en regelingen ontzorgd worden en daarnaast ben jij als ondernemer zelf verantwoordelijk voor de keuzes van jouw bedrijf. Het gaat over jou.

Communiceer eerlijk over kansen: niet iedereen kan werken. Voor sommige mensen is werk niet haalbaar vanwege de beperkingen in hun eigen systeem. Soms is werk niet mogelijk door hoe wij ons gezamenlijk systeem hebben ingericht. Door hier eerlijk over te zijn, creëren we ruimte voor waar wél kansen liggen en kunnen we open kijken naar waar ons systeem dwarsligt. Dit gaat ons allemaal aan, want de inclusieve arbeidsmarkt gaat ook over jou.

Creëer meer verbinding tussen de verschillende wetten en regelingen en faciliteer hier lokaal in. De inclusieve arbeidsmarkt is verdeeld over verschillende kaders en wetten. 

Dat is logisch – op deze manier hebben we grip en overzicht. Tegelijk betekent dit ook dat mensen met vergelijkbare beperkingen niet dezelfde kansen hebben omdat ze onder het ‘verkeerde label’ vallen. 

En dat binnen 1 overheidsorganisatie verschillend gedacht en gehandeld kan worden bij bijvoorbeeld banenafspraak en SROI. Hierdoor ontstaat een gebrek aan eigenaarschap en dat is jammer: want het gaat over jou.

Pak de operationele knelpunten aan. Specifiek op het gebied van de Wet Banenafspraak hebben we een aantal operationele knelpunten in beeld die morgen opgelost kunnen worden. We zijn niet de enige. Dus laten het eigenaarschap oppakken om deze knelpunten op te lossen. Het kan en het gaat over jou.
Een mooie quote uit de Talmud zegt: “We zien de dingen niet zoals ze zijn. We zien ze zoals wij zijn.” Dat zegt iets over de mens die we zijn, hoe we in elkaar steken en naar de wereld kijken, maar ook vanuit welk professioneel perspectief we denken en handelen.

Daarom mag: “wij zijn de inclusieve samenleving” het uitgangspunt zijn. Integraal in ons benaderen. Inclusief in ons denken en handelen. Compleet in ons resultaat. En dat begint bij de vraag: welke stap hoort bij mij? Want, het gaat ook over jou. Als je het hebt over eigenaarschap, dan gaat het onszelf natuurlijk ook aan. De komende tijd delen we over wat wij zelf doen met de bovenstaande aanbevelingen.

Meer weten over onze inzet voor een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt? Neem een kijkje op de website www.natuurlijkinclusief.nl of neem contact op via info@natuurlijkinclusief.nl.

Deel dit nieuwsbericht